Podręczniki on-line

Zapraszamy do korzystania z bazy ibuk.pl. W ofercie znajduje się około ponad 1100 tytułów książek i czasopism. Aby uzyskać dostęp, prosimy o wysłanie emaila z podaniem imienia, nazwiska i nr indeksu na adres: biblioteka@ahe.lodz.pl Dostęp indywidualny można także otrzymać do baz EBSCO (baza anglojęzyczna)